vrijdag, augustus 03, 2007

Vindt de boer nog een vrouw?

Het gaat niet goed met de Vlaamse boeren. Mogelijks haal jij de schouders op bij het lezen van dit rampbericht én denk je: ‘als een boer niet klaagt, dan wordt het zeker nooit mooi weer’. Maar het moet gezegd en geschreven worden dat deze keer de landbouwer gelijk heeft.

Ik herinner nog mijn vroegste kinderjaren. Geboren en getogen in de Westhoek, hét paradijs voor wie geïnteresseerd was in de boerenstiel. Je kon er kilometers rijden langs oervlaamse kasseiwegen én niets anders dan grote landerijen geflankeerd door prachtige hoeves ontdekken. En voor wie mogelijks wat problemen met het zicht had, kon eveneens de boerderijen ontdekken door zijn neus te volgen. Varkensstallen en de mesthoop wezen de weg. Het was trouwens nog de tijd dat er van mestoverschot geen sprake was.

De boeren waren eveneens een productief volk. Ontelbaar waren de gezinnen waar méér dan vijf boerenzonen- of dochters de toekomst van het ‘hof’ nagenoeg verzekerden.
Helpende handen heb je nooit genoeg, dacht de opperboer én hij keek verliefd in de ogen van zijn vrouw.

Boeren waren toen nog erg belangrijk. Stonden zij aan de klaagmuur, direct zorgde de Boerenbond, geassisteerd door een reeks CVP’ers voor oplossingen. Viel de regen wat te veel uit de lucht én de tractoren konden het veld niet op, geen nood … het Belgisch leger stond dag in dag uit paraat om de patatten op grootvaders wijze te rooien.

Het voorbije decennia echter is het verval van de boerenstiel ingezet. Meer en meer landbouwgrond werd omgetoverd tot bouwgrond. Varkensstallen werden uit de gemeente verbannen.
Maar de doodsteek krijgt de Vlaamse landbouw vermoedelijk door de vrouw.

Jawel. Steeds minder uit de kluiten gewassen boerenzonen geraken aan een lief. En als een erf zonder vrouw is als een kerk zonder priester. Niet te doen, dus.
Vanuit de Boerenbond, die door de zwarte zondagen hun collega’s van de CD&V niet meer konden aanmanen om een sterk CD&V boerenbeleid te voeren – kwam een poging om het tij te doen keren. Eén van de leden van de Raad van bestuur kende Jan Verheyen van de VTM. En na de belofte dat alle medewerkers van de VTM gratis een liter pure koeiemelk alsook een échte biet zouden krijgen, begonnen de opnames van Boer zkt vrouw.
Het werd een kijkcijferkanon, maar met drie boeren die nu een vrouw gevonden hebben – is de neerwaartse spiraal nog geen halt geroepen.

Het feit wil namelijk dat meer dan de helft van alle Vlaamse landbouwers geen opvolgers heeft.
Dus het is niet alleen een kwestie van een vrouw, maar ook van de vermenigvuldiging van het boerengeslacht.
De boerinnen uit de vorige eeuwen waren meteen ook de moeders van een ferme kroost. Het waren de tijden dat de pil én andere anticonceptiemiddelen totaal uit de boze waren. En dat werd hen elke zondag tijdens de preek door de pastoor nog eens benadrukt.

Dus misschien ligt de oplossing voor het opvolgingsprobleem bij de Vlaamse boer bij de paus?
Als die er in zou slagen om ten eerste meer priesters aan te werven voor de parochiekerken in Vlaanderen, en ten tweede alle landbouwersfamilies een voorbehouden plaats te geven in de kerk, dan wordt de kans groot dat boer Theun en boerin Olivia het katholieke wetboek strikt zullen volgen.
Voortplanting komt dan weer helemaal bovenaan het lijstje te staan.

Misschien kan de Gezinsbond overwegen om driedubbele zegels te geven bij de aankoop van zwangerschapskledij, wiegen en papflessen.
Dat moet de laatste aarzelende boerin over de schreef halen.

Maar eerst zullen de paus én de gezinsbond een verpletterende informatiecampagne moeten houden, want wat de boer niet kent, dat eet hij niet

Labels:

9 Reacties

At zaterdag, mei 28, 2005, Anonymous Herfstblad said...

Niet makkelijk de balans tussen ons eco systemme via wetten en de werkelijkheid “ ter velde ”
Meer dan 35 jaar kom ik in alle streken in Vlaanderen voor mijn job . Van De Panne tot Vroenhoven ( tegen Maastricht ) zie ik de landbouwers elk jaar hopen en bidden dat de grond weer zal geven wat ze er van verwachten .
Ik geef toe dat ik dan heel stilleks word van in mijn airco bediende wagen als ik hen in soms loodzware omstandigheden aan het werk zie .
Ik zie “ goede boeren ” en minder goede . Bij de één staat de oogst op springen en bij de andere zie ik gebrek aan stielkennis en zijn de akkervruchten pover . Bref zoals in elk beroep zijn er gedrevenen en volgers .
Maar ik was ook al boos op de “ boeren ” omdat ze hun onmacht over die of die wetgeving gingen uitten door de wegen af te zetten . Ik op al bijna 38 jaar “ baanwerk ” heb nog nooit een weg afgezet omdat ik het niet eens ben met dit of dat in mijn loonzakje . Ook soms boos als ik lees dat er met alle mogelijke chemicalieen ( bij sommigen )getoverd word bij dier en plant om maar meer te kunnen produceren .
Waar zit dan het gedachtegoed van die ( beperkte ) mensen ?
De zondag naar de kerk , de zondagnacht de spuit in de stallen en de maandagmorgen met het vatje gif den akker op .
Nogmaals niet elke landbouwer is zo !!
Maar er zijn er helaas wel .
Boeren is niet meer zoals vroeger . Toen zag ik den boer met zijn twee dikke trekpaarden het veld omploegen . Ik zag de zon werkaatsen op de scherpe messen en het glinsteren van de vette aarde bij het omdraaien .
Ik zag meeuwen achter die ploeg de vers en verblind door het zonlicht opgegraven “ pierkes ” .
Ik zag de boeren met de hand zaaien en nog het koren afzeisen en in oppers zetten .
Ook het vlas in de streek van Kortrijk .
Natuurlijk is dat nostalgie en voorbij . Maar nu is het allemaal werken in opdracht van die of die leverancier of afnemer . Weinig kosten maken en hoog rendement per hectare of m2 in de stal .
Ik leef dus ieder seizoen met gemengde gevoelens als ik van Gent naar Veurne rijd en tussen Jabbeke en Veurne al die enorme akkers zie met daarop hardwerkende mensen .
Bewonder hun dagelijkse inzet maar ook is het allemaal gezond
Waarom moeten bij ons de dieren soms op een paar m2 leven in stallen als ik zie dat er bvb in Engeland farms zijn waar de dieren ruimte hebben en naar eigen keuzen even vanuit de stal de weide op kunnen . Ik denk aan de varkentjes .
Hoe kan je nu gelukkig zijn te kunnen zeggen dat je 12.000 kippen hebt die ik hokjes zitten . Laat die kippen lopen in en uit hun barrak .
Laat moeder zeug uit dat enge hok en laat ze knorrend rondlopen in een zee van ruimte met haar biggetjes .
Een boer zal zijn vrouw ook niet in een eng hokje steken omdat ze pas een kind kreeg en dat kind ook de toekomst moet worden van het bedrijf .
Ik ben maar een buitenstaander !
Heb respect voor die moeilijke “ stiel ” maar kijk met mijn visie naar alles wat ik zie ten lande .
Planten spreken niet , dieren spreken mij wel aan met hun ogen .
Vind herfstblad maar een simpele oude sok .Maar soms maak ik een praatje met koe , paard enz die ik aan de weidedraad zie staan als ik ergens te velde mijn boterhammekes aan het eten ben tussen klanten door .
En geloof me ,of het nu Westvlaamse of Limburgse dieren zijn , ze verstaan me goed omdat ik op dat moment warmte poog uit te stralen naar hen .
Simpel Herfstblad ..........

 
At zaterdag, mei 28, 2005, Anonymous Kareltje said...

Goed nieuws dus, de boeren en hun stiel sterven uit! Dit versnelt het proces van het afschaffen van de landbouw in west europa alleen maar.
Als je er stil bij staat heeft dat niets dan voordelen:
1. De helft van de europese begroting gaat nu naar landbouwsubsidies. Zonder landbouw dus vééél meer geld voor zinvollere projecten.
2.Wat als het oorlog wordt, moeten we dan verhongeren? Nee, bijlange niet. Trouwens, iedereen die al door het Vlaamsche land gefietst heeft, moet constateren dat boeren niets anders kweken dan mais en bieten, mmm, lekker!
3. Het zou een gigantische economische stimulans zijn voor ontwikkelingslanden om te kunnen exporteren naar de westerse landen. Gevolg: een beter leven voor een paar 100 miljoen mensen, die nu door eerder vermelde subsidies weggeconcurreerd worden (Om maar te zwijgen van de europese invoerheffingen als ze het toch proberen)...
Landbouw afschaffen, goed en wel, maar wat met al die hectaren grond? Laten verwilderen, en enkele voormalige boeren omscholen om de boel te onderhouden. Schoon, proper en goedkoop. (In het VK lopen hier de nodige projecten rond)
Wat met de boeren, ocharme? De boeren op de dop zetten is nog altijd een pak goedkoper dan ze te laten boeren, en de mijnwerker bestaat ook niet meer. Er zijn genoeg alternatieven.
5. Als er niet zo'n sterke boeren(vak)bond was, zou het al lang zover zijn.
6. Het afschaffen van de landbouw is onontkoombaar, dus kun je er beter constructief aan meewerken.
7. En de romantiek dan? Tsja, daar hebben ze musea voor, nietwaar... Je moet trouwens maar aan de gemiddelde boer vragen hoe romantisch zijn stiel is.

Nee, ik ben geen rabiaat boerenhater, en het klinkt wellicht een beetje radicaal, maar het wordt wel tijd dat er eens iets aan gedaan wordt. CD&V of niet...

Kareltje

 
At zaterdag, mei 28, 2005, Blogger Bart said...

@Karel: ik meen toch ook al eens gezien te hebben dat boeren patatten kweken. En dat lust ik toch heel erg!:))
En als je de landbouw afschaft: wat gebeurt er dan met de VTM - die een massa verdient tijdens de reclameblokken van 'Boer zoekt vrouw'?
En wat met de charmante boerinnetjes die niet dromen van een prins op een paard (of in een porsche) maar wel van een kloeke gezonde boerenzoon? Is er voor hen dan geen liefde meer mogelijk?

 
At woensdag, december 07, 2005, Blogger dieterdc said...

Bart , volledig mee t'akkoord! Ik ben geen boerenzoon maar ik vind ook dat de boerenstiel in leven moet gehouden worden. Het zijn niet alleen van de braafste mensen, tzijn ook rasechte Vlamingen! Landbouw kan meehelpen in de opvoeding van onze toekomstige generaties, als alles enkel en alleen maar bestaat uit industrie en stad waar gaat het dan naar toe ???
Groeten Dieter DC

 
At zondag, augustus 05, 2007, Blogger Luc Callemeyn said...

Hoe is 't mogelijk dat ik, beroepsman, deze post nu nog maar onder ogen krijg? Een speling van het lot zekers?
De leegloop van de boerenstiel heeft meerdere gevolgen. En als je het in �n zin wil samenvatten, dan is dat omdat er te weinig loon naar werken is. Wie terugkijkt naar het nostalgische verleden is verkeerd bezig. Want dan moet hij niet langs de autostrade tussen Veurne en Jabbeke rijden met zijn snelle leasewagen (met airco), maar dan moet hij met de fiets naar zijn werk gaan. Dat is pas terug naar vroeger.
Een boer is afhankelijk van het weer, van de wetten van de regering, en van zijn eigen stielkennis.
Jammer voor wie het niet wil inzien maar er is om een gezin te vormen ook nog een boerinnetje nodig die ermee kan akkoord gaan dat er meer moet gewerkt worden dan in een kantoorbaantje, dat boeren meer is dan de lieve dieren een warm woordje toe te spreken, of leunend op zijn schoffel genieten van de leeuwerik in de lucht.
Er moet gewerkt worden, er moet verdiend worden, er moet brood op de plank komen.
Net als bij u zeker?
Al jaren heb ik het vermoeden dat de statistieken over de vrijgezellen in de boerenstiel niet juist ge�nterpreteerd worden. Daarin stelt men dat bij boeren niet meer vrijgezellen voorkomen dan in andere middens. Procentueel klopt dit waarschijnlijk wel, maar ik heb het vermoeden dat bij vele boeren(zonen) de eerste relatie nog op zich laat wachten, terwijl andere jongeren van losse relatie naar volgende fladderen en "even" vrij zijn. Moeilijk te staven met cijfers, maar de jonge boeren die in dat geval zijn moeten wel omgaan met een schrijnende situatie.
Velen staan met een prachtige boerderij, en laat dat juist (gecombineerd met veel werk) dikwijls de grootste handicap zijn in het vinden (en houden) van een lieve bruid.

Vergeef mij Bart dat ik je in het tweede deel van je blogpost niet kan vinden (de pastoors remedie), daar heb ik de indruk dat je de "literair luchtige" toer opgaat. Daar zal ik dus niet op reageren.

Tegen "Herfstblad" zou ik graag zeggen dat het me stoort dat je regelmatig stelt dat boeren bepaalde misbruiken plegen, maar erbij vermeld dat "boeren niet allemaal zo zijn". Dan heb je het toch maar lekker gezegd, nietwaar.
Nogmaals, zorg voor een goed inkomen voor de boer, en meteen zullen vele deuren opengaan naar diervriendelijke huisvesting, biologischer teeltwijze of meer.

Aan "Karel" zou ik zeggen dat zijn verhaal helemaal geen steek houdt.
Je kan geen 200 miljoen Europeanen voeden door ge�mporteerde landbouwproducten. Kijk maar eens vandaag naar Engeland, er is nog maar sprake van de dierenziekte MKZ, en meteen worden de grenzen voor producten uit dat land hermetisch gesloten.
De helft van de Europese begroting gaat naar landbouw zegt men. Ik denk dat dat wel een beetje klopt. Er gebeurt immer niks anders in de Europese landbouwbegroting dan (goedkopp) voedsel ter beschikking stellen en militaire acties ondersteunen.
De boeren verjagen en de gronden laten verwilderen? Dan komt er weer goedkope bouwgrond vrij zeker?

Voor alles is de consument eigenlijk de belangrijkste factor. Zolang wij met zijn allen gaan winkelen bij de hard-discounters die voeding als aantrekking gebruiken in hun supermarkt is er iets verkeerd. Dan drijf je de boeren tot de "goedkoopste" teeltwijzen, met alle gevolgen vandien.
Jammer genoeg is de burger die eist dat er diervriendelijker geteelt wordt wel dezelfde persoon als de consument in de supermarkt, maar op het moment van aankoop draaien zijn gedachten een slag, en kiest hij alleen voor het goedkoopste.

Tot slot nog dit, dit is niet Het Evangelie volgens "de boer", maar enkel wat losse gedachten.

 
At zondag, augustus 05, 2007, Blogger Cursief Huigje said...

@luc: bedankt voor de commentaar van een insider. En inderdaad, zoals je ondertussen al zal weten, poog ik steeds ook een literair luchtige fantasie een kans te geven:)

 
At zondag, augustus 05, 2007, Blogger Julia said...

mooi lange commentaren Bart !:) Ik hou het kort en wel met het bekende spreekwoord > Beter één boerin in de hand , dan 10 in de lucht ;)

 
At dinsdag, augustus 07, 2007, Anonymous Regine said...

niet alleen het Belgisch leger werd opgeroepen om patatten te helpen rapen, ik herinner mij nog heel goed de pijn in mijn billen en kuiten nadat ik een dag in de modder had geploeterd om één of andere boer in het dorp 'ten dienste' te staan en dit nog voor geen (aard)appel en een ei!!

 
At zondag, augustus 19, 2007, Anonymous mol said...

Ik denk dat het nog eens tijd wordt dat de mensen in Belgie weten wat honger is...!

 

Een reactie posten

<< Home