vrijdag, april 29, 2005

Witte rook in het dienstverleningscentrum Heilig Hart?!

Wie het nog niet zou weten, als één van de twee eindredacteurs van het personeelsblad De Brug zorg ik maandelijks voor een voorwoordje. Deze maand verschijnt dan ook volgende tekstje.

Het lijkt niet meer van deze tijd te zijn. En toch ... de voorbije weken werd menig televisieprogramma of krant gevuld met nieuws over witte en zwarte rook. Er waren zelfs camera's die de klok rond, beelden de ether instuurden van de schoorsteen boven de Sixtijnse kapel. De kapel waar trouwens in 'gewone omstandigheden' zeer strikte veiligheidsmaatregelen worden getroffen én elke sigaret onverbiddelijk in de ban wordt geslagen. Maar die veiligheidsprocedure wordt blijkbaar minder strikt gevolgd op het ogenblik dat een nieuwe paus gekozen moet worden.

In de tijd van multimedia én hoogstaande technologische snufjes blijft de Kerk houden aan de traditie van eeuwen en eeuwen geleden. Rooksignalen zijn hét communicatiemiddel bij uitstek om de wereld op de hoogte te brengen van één der belangrijkste momenten in de kerkgeschiedenis, zijnde de verkiezing van een nieuwe paus.

Wat zou je ervan denken, om een kacheltje te plaatsen in een aantal lokalen van ons dienstverleningscentrum? In plaats van te moeten wachten totdat het genomen besluit op een vergadering via de dagklapper verspreid wordt, moeten we enkel nog de blik werpen op de extra schoorsteen (die de mannen van onze technische dienst deskundig hebben gemetseld) en kijken of de oork nu zwart of wit is. Natuurlijk zal de permanentie tijdig de branddetectoren moeten afzetten, want als zal ons brandinterventieteam te pas en te onpas het vergaderlokaal binnenstormen, én dat is niet de bedoeling.

Ik zie al een sollicitant nagelbijtend vóór de bureau van de personeelsdirecteur zitten. De blik gericht op de onderkant van de deur. In afwachting dat er daar een wolk witte rook uitkomt.
Of zou het toch geen spektakelwaarde hebben om zo ergens eind november via de witte rook boven de vergaderzaal Eligia te kunnen vernemen of je investeringsaanvraag is goedgekeurd?
En zeker bij beslissingen die elke werknemer aanbelangen, zou dergelijk schoorsteentje toch zijn werk kunnen doen. Iedereen verneemt dan terzelfdertijd de beslissing.

Maar zoals ook vorige week nog in Vaticaanstad werd aangetoond: communicatie is niet eenvoudig. Voor alle zekerheid hadden de kardinalen vooraf nog een extra middel, zijnde 'het luiden van de klokken' afgesproken, zodat er geen enkele twijfel kon zijn over de uitslag van de verkiezingen. Maar zelfs dat kon niet verhinderen dat er gedurende minuten toch twijfel was over de uiteindelijke boodschap.

Enfin, alle gekheid op een wierookstokje. Gelukkig zijn er in ons dienstverleningscentrum heel wat andere kanalen om elkaar te bereiken. De dagklapper en de Brug zijn er maar twee van. Maar échte communicatie gebeurt tussen mensen in een gesprek waarbij beide partijen hun meningen, ideeën kunnen verduidelijken, waar water bij de wijn kan worden gedaan.
En als dat lukt, komt de witte rook vanzelf!!