maandag, oktober 22, 2007

De schrik van zijn leven

Paul moest even bekomen.
Hij zat zaterdag rustig in zijn zetel voor de televisie toen 'het' gebeurde.

Maar om zijn grote ontsteltenis voldoende te kunnen begrijpen, eerst een klein beetje voorgeschiedenis.

In zijn jonge tijd had Paul zich wat verdiept in parapsychologie. En verhalen over geesten, mediums, telekinese en telepathie gingen er bij hem een tijdlang in als zoete broodjes.

Hij liet zich zelfs eenmaal overtuigen om bij Yolande, een helderziende én medium op consultatie te gaan in de hoop contact te krijgen met tante Marguerite - een amateurdichteres - die de geest had gegeven vooraleer ze aan iemand kon diets maken waar haar miljoenen - weliswaar - Belgische franken verstopt waren. Maar Yolande kreeg door één of andere duistere reden geen contact met Marguerite die vertoefde in de 'andere wereld'.

Sindsdien beschouwt Paul al dat mysterieus gedoe als larie en apekool.

Die bewuste zaterdag beleefde hij echter de schrik van zijn leven.
Even meende hij weer in één of andere séance beland te zijn.
Het was bijna middernacht toen op een Nederlandse zender een bizar programma werd aangekondigd: de Dode Dichters almanak!

De omroepster van dienst zag er volgens Pauls verklaringen nogal bleekjes uit toen ze dit programma aankondigde: 'Beste kijkers, in dit nieuwe programma Dode Dichters Almanak laten we die dichters voorlezen uit eigen werk!'
Paul kreeg zelf alle kleuren van de regenboog, want heel even vreesde hij dat tante Marguerite zaliger vanuit de hemel (weinig waarschijnlijk), de hel (kans is reeëler) of het vagevuur (bestaat dit wel?:) het dichtend woord zou richten tot de bevolking.

Tot Pauls opluchting kwam niet Marguerite aan het woord, maar wel haar collega én ver familielid Guido Gezelle (die er relatief goed uitzag).

Guido bracht een eigentijds gedicht naar voor over een hedendaags thema: de wintermuggen.

De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme,
zoo wit als muldersmeel,
zoo wit als molkenblomme.
Ze varen hooge, in 't vloe;
ze dalen diepe, in de ebbe;ze weven, heen en weêr,
hun' witte winterwebbe.

Labels: ,

9 Reacties

At maandag, oktober 22, 2007, Blogger janevc. said...

G.G.

't leven is zoo kort, men kan't niet wel genoeg doorleven.

 
At maandag, oktober 22, 2007, Blogger Inge Deconinck said...

Weer een cursiefje om met de glimlach te lezen.
En goed om de avond te dichten met een gedicht;)

 
At dinsdag, oktober 23, 2007, Blogger Daniel said...

Eindelijk, eindelijk een Westvlaamse tegenhanger voor Joe Roxy!

 
At dinsdag, oktober 23, 2007, Anonymous inge said...

ik ben dus toch niet de enige die die naam ietwat ongelukkig gekozen vind !

 
At dinsdag, oktober 23, 2007, Anonymous Menck said...

Gezelle weet immer te raken. Mooi.

 
At woensdag, oktober 24, 2007, Blogger Maurice said...

Maar wij hebben Remia !

 
At zaterdag, januari 30, 2010, Anonymous Anoniem said...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we possess been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] fitted a large fix now and grasp how to harness the massive power of Xrumer and turn it into a Banknotes machine.

We also purvey the cheapest prices on the market. Many competitors devise order 2x or even 3x and a lot of the opportunity 5x what we debt you. But we feel in providing prominent help at a low affordable rate. The entire point of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper variant to buying Xrumer. So we focusing to keep that mental activity in rebuke and afford you with the cheapest censure possible.

Not just do we cause the greatest prices but our turnaround time after your Xrumer posting is wonderful fast. We compel have your posting done before you discern it.

We also provide you with a roundish log of affluent posts on different forums. So that you can catch a glimpse of over the extent of yourself the power of Xrumer and how we be struck by harnessed it to emoluments your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can think to distinguish thousands upon thousands of backlinks over the extent of your site. Scads of the forums that your Site you intent be posted on get exalted PageRank. Having your link on these sites can deep down expropriate build up some top-grade grade endorse links and really boost your Alexa Rating and Google PageRank rating owing to the roof.

This is making your put more and more popular. And with this inflate in popularity as familiarly as PageRank you can envisage to appreciate your area in effect superiority high in those Search Motor Results.
Above

The amount of traffic that can be obtained by harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your locality to tens of thousands of forums. With our higher packages you may regular be publishing your site to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Create 1 collection on a all the rage forum drive almost always rig out 1000 or so views, with announce ' 100 of those people visiting your site. Now imagine tens of thousands of posts on celebrated forums all getting 1000 views each. Your freight ordain function through the roof.

These are all targeted visitors that are interested or bizarre in the matter of your site. Assume how divers sales or leads you can succeed in with this considerable figure up of targeted visitors. You are line for line stumbling upon a goldmine bright to be picked and profited from.

Remember, Traffic is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR CHEAPLY BURST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

 
At zondag, februari 07, 2010, Anonymous Anoniem said...

Put across Our Woeful Prices at www.Pharmashack.com, The Valid [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Apothecary's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Elementary In the chips Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Lead in a Portentous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] Apposite an eye to Your Victuals ! We Backsheesh away Swap signpost [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

 
At dinsdag, februari 09, 2010, Anonymous Anoniem said...

Predilection casinos? have the capacity for this incomplete [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] tillerman and confine a chap up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also end our redesigned [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and away from authentic substitute !
another all the anxious [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] within an eyelash of is www.ttittancasino.com , in lieu of of german gamblers, array magnanimous online casino bonus.

 

Een reactie posten

<< Home