zondag, juli 03, 2005

Met dank aan God

Veerle is kwaad op haar ouders.
Meer nog, ze is woest!
Door de schuld van 'mammie en pappie' heeft ze namelijk een dikke buis op het eindrapport.
En dat nog voor een hoofdvak: Nederlands.

Nochtans begon alles enkele weken op een goeie manier. Mammie, diep gelovig én praktiserend, deed elke dag tijdens de blok én de examenperiode een kaars branden. Toen Veerle halverwege de examenperiode aangaf dat het moeilijkste nog moest komen, zijnde het Nederlands-examen, stak mammie een tandje bij. Of liever, ze zette nog een grotere kaars in vuur en in vlam.
Had ze het daarbij gelaten, dan was er mogelijks niets verkeerd gelopen.

Maar terwijl Veerle plichtsbewust haar examen Nederlands deed - was mammie stiekem naar Koekelberg getrokken ... op bedevaart. Ze bad er opdat Veerle een goed examen zou maken.

Veerle slaagde in alle examens, met uitzondering van Nederlands.
Toen haar mammie zich tijdens het avondmaal 'versprak' en moest bekennen dat ze naar Koekelberg was getrokken - rook Veerle onraad.

Ze stapte in haar Porsche.
Vlamde richting Brussel (ondertussen werd ze maar één keer geflitst)
En parkeerde zich net vóór de basiliek.

Na lang zoeken vond ze het beeld van Catharina, de Patrones van de studenten.
Ze zag dat er een boek bijlag, waar iedereen een intentie mocht inschrijven.
Veerle bladerde eerder nonchalant in dat boek, totdat haar blik bleef staan op de rechterpagina.

Ze kreeg alle kleuren.
Ze wist nu de oorzaak van de examenbuis.
't Was allemaal de schuld van mammie, want wat had die genoteerd in het boek:

"Dierbare Catharina, ik bid dat mijn dochter geslaacht is voor haar ecsamen nederlants".

Een heilige zou voor minder verzaken een mirakel te doen!!